Træfældning

Siden 1987 har vi beskæftiget os med fældning af både simple men også meget vanskelige træer, med topkapning og beskæring samt rydning af beplantede arealer.

Ring gerne direkte til Nikolaj Andersen på tlf. 2281 7302 og aftal nærmere angående:

  • Træfældning
  • Topkapning eller beskæring
  • Stubfræsning (til over eller under omgivende niveau)

Aftal også, hvordan oprydningen ønskes:

  • Udskæring til brænde
  • Opflisning af grenaffald til genanvendelse
  • Alt grenaffald fjernes
Træfældning